ګالري

اسلامي وړانګی

اسلامي وړانګي يوه ديني،او ټولنيزه خپرونه ده چي د هيواد راډيو ټلوېزيون څخه په اوونۍ ... ادامه


کومي خپروني مو خوښیږی؟


سیاسي

اقتصادي

خبرپاڼه

علمي

  • مازديګر

    مازديګر خپرونه يوه اجتماعي،ادبي،تعليمي،او تفريحي خپرونه ده چي تاسو يي د هيواد راډيو ټلويزيون څخه ... ادامه

  • سلام هيواد

    سلام هيواد خپرونه چي تاسو يي هر سهار د هيواد راډيو ټلويزيون څخه په ژوندي ... ادامه

دیني

  • اسلامي وړانګی

    اسلامي وړانګي يوه ديني،او ټولنيزه خپرونه ده چي د هيواد راډيو ټلوېزيون څخه په اوونۍ ... ادامه

پايزېب

پايزېب خپرونه تاسو د شنبې څخه تر پنج شنبې پوري د هيواد راډيو ټلويزيون څخه ... ادامه

کندهار سټوډيو

 د کندهار سټوډيو د کندهاريو هنرمندانو او سندرغاړو د تشويق او هڅوني لپاره يوازینۍ سټوډيو ... ادامه

تبلیغات

لینک